Postup pro rezervaci ubytování

Závazná rezervace ubytování vyžaduje úhradu zálohy 50% ceny ubytování.

  1. V případě využití online rezervačního formuláře na webu ubytovatele obdrží zákazník přímo pokyny k provedené této zálohové platby.
  2. V případě realizace rezervace prostřednictvím telefonické či mailové komunikace zašle zákazníkovi tyto pokyny ubytovatel.
Ubytovatel garantuje zákazníkovi sjednaný pobyt po uhrazení této zálohy.

Obchodní a storno podmínky:

Storno podmínky
Storno poplatky při zrušení pobytu:

Doplňující obchodní podmínky

1. Ceny a služby
Ceny ubytování a případně dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele, především v internetové prezentaci apod. Pro zákazníka je vždy závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále pouze voucher). Zákazník bere na vědomí, že ubytovatel může v případech jenž nelze ovlivnit, změnit dohodnuté podmínky pobytu (např. zásah vyšší moci).

2. Zrušení pobytu zákazníkem
Zákazník je oprávněn kdykoliv jednostranně zrušit svoji objednávku. Tento krok je zákazník povinen oznámit ubytovateli elektronickou formou (e-mail s doručenkou) na mailovou adresu ubytovatele apartmanyceskezleby@seznam.cz. Takovéto jednostranné odstoupení od objednávky podléhá storno poplatku 50% ceny v případě zrušení objednávky 30 a méně dnů před sjednaným nástupem. V případě zrušení objednávky zákazníkem v termínech delších než 30 dnů před sjednaným nástupem, bude zákazníkovi ubytovatelem vrácena zákazníkem uhrazená záloha na jeho bankovní účet. Rezervace vytvořené a dohodnuté za zvýhodněných podmínek (např. nevratná cena) neumožňují možnosti storna ani jakékoliv další změny (např. změny termínu).

3. Noční klid
Pro ubytovací zařízení ubytovatel vyhlašuje v době od 22:00 do 07:00 hod noční klid. Pokud by došlo k porušení nočního klidu ze strany ubytovaného hosta, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy, ukončit ubytování klienta a to bez náhrady.

4. Platnost
Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

Zavřít pravidla ubytování